Dragulinescu Marin Curriculum Vitae Optoelectronics Research Center CCO UPB
Optoelectronics' Home
Optoelectronics
Optoelectronics' Center Members
Optoelectronics' Center Laboratories
Optoelectronics' Center downloads
Optoelectronics Center Contact

Copyright @ 2006 Optoelectronics Research Center. All rights reserved.


CURRICULUM VITAE

Numele: DRAGULINESCU
Prenumele: MARIN
Data si locul nasterii: 04.03.1939
Cetatenie: Română
Starea civila:

Studii:

Institutia

 

UPB Facultatea Electronica si Tc.

Perioada: de la (luna, anul) pana la (luna, anul)

 

1957-1962

Grade sau diplome obtinute

 

Diploma Inginer

 Titlul stiintific: Doctor inginer

Experienta profesionala:

Perioada: de la (luna, anul) pana la (luna, anul)

1962 -1972

1970 -1979.

1979 -1990

1990-2001

Locul:

Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

Bucuresti

Institutia:

UPB-Facutatea de Electronica

UPB-Facutatea de Electronica

UPB-Facutatea de Electronica

UPB-Facutatea de Electronica

Functia:

Asistent

Sef lucrari

Conferentiar

Profesor

 Afilieri:

Membru al Consiliului Profesoral al Facultatii de Electronica si Telecomunicatii, 1990-2001
Membru al Senatului Universitatii Politehnica Bucuresti, 1990 – 2001
Senior Member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 1991-2001
Member of the International Society for Optical Engineering (SPIE), 1994-2001

Limbi straine cunoscute: engleza

Premii si disctinctii:
Conferentiar Universitar evidentiat (acordat de Ministerul Invatamintului), 1995
Premiul Academiei Romane, “Traian Vuia” pentru activitate de cercetare, 1981

Experienta acumulata in alte programe:

Activitate didactica:

Automatizari feroviare (seminar si laborator), 1962-1970
Masuri electronice (seminar si laborator), 1964-1972;
Componente si dispozitive electronice (curs si laborator), 1969-1979;
Materiale pentru electronica (laborator si curs), 1969-2001

Activitate de cercetare stiintifica:

-55 articole publicate in reviste de specialitate si in volumele unor manifestari stiintifice, 30 comunicari la conferinte stiintifice, 6 patente si peste 30 contracte de cercetare stiintifice
-Domenii de cercetare stiintifica: Echipamente electronice pentru industrie, Echipamente pentru automatizarea circulatiei la Calea Ferata si Metrou, Transmisii de date, Aparatura electronica de masura, Caracterizarea dispozitivelor si a materialelor electronice
-Conducere doctorat in specializarea Materiale pentru electronica
-Cercetarea stiintifica aplicativa pentru realizarea contractelor de cercetare la care a lucrat in decursul timpului si in urma carora a elaborat articole de specialitate si comunicari stiintifice; in aceste activitati au fost cooptati studenti care au prezentat diverse comunicari in cadrul cercurilor stiintifice studentesti sau care si-au elaborat proiectele de diploma.
-Cercetare stiintifica pentru ridicarea nivelului tehnico-stiintific al disciplinelor pe care le preda (capitole noi de curs, probleme la seminar, lucrari noi de laborator)
-Participare la activitatile stiintifice din catedra: seminarii stiintifice, activitate de doctorat (comisii de examen, referate stiintifice, sustineri de teze)
-Elaborarea unor lucrari de stiintifice privind, la inceput activitatea de pregatire a doctoratului, iar dupa aceea disciplinele la care lucreaza, care au fost publicate in revistele de specialitate sau au fost comunicate cu prilejul unor manifestari nationale sau internationale.

Activitate de conducere:

DECAN al Facultatii de Electronica si Telecomunicatii din Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

Lista Selectiva de Lucrari Publicate

M. Dragulinescu, I. Lita, Studiu comparativ al efectelor diferitelor tipuri de radiatii asupra dispozitivelor semiconductoare, Sesiunea de comunicari stiintifice ICDA vol2, Bucuresti 1992.

M. Dragulinescu, I. Lita, Probleme privind testarea unor parametri ai dispozitivelor semiconductoare supuse radiatiilor nucleare, Sesiunea de comunicari stiintifice ICDA vol2, Bucuresti 1992.

M. Dragulinescu, I. Lita, N.Bizon, G.Serban, Comportarea fibrelor optice in medii radiante, Sesiunea de comunicari stiintifice ICDA, Bucuresti 1993.

M. Dragulinescu, I. Lita, N.Bizon, G.Serban, Citeva aspecte legate de influenta radiatiilor asupra sistemelor optoelectronice, Sesiunea de comunicari stiintifice ICDA, Bucuresti 1993

C.Ionescu, M.Dragulinescu, P.Svasta, Senzor pentru determinarea puterii laser in tehnologia straturilor groase, Sesiunea XXIX a ICDA, Bucuresti 1996

C. Ionescu, B. Hillerich, D. Bonfert, M. Dragulinescu, Thick film resistors as temperature sensors. The 20 th International Spring Seminar on Electronic Technology, Wroclaw 1997

G. Caruntu, M.Dragulinescu, Efecte de neliniaritate la senzorii Hall, A XV Sesiune de Comunicari Stiintifice, Academia Navala “Mircea cle Batran”, Constanta 1997.

M. Dragulinescu, G.Caruntu, M. Dragomirescu, O. Dragomirescu, The nonlinearity of sensors achieved on Hall semiconductors plates, The 5 th International Conference on Optimisation of Electric and Electronic Equipments, Brasov 1996

M. Dragulinescu, G. Caruntu, Characterisation on MOS-Hall devices magnetic sensors. The 5 th International Conference on Optimisation of Electric and Electronic Equipments, Brasov 1996

G. Caruntu, M. Dragulinescu, Influenta caracteristicilor de material asupra performantelor senzorilor magnetici in tehnologia MOS, Simpozionul Jubiliar “Electrotehnica ‘96”, Bucuresti 1996.

G. Caruntu, N. Bordea, C.Panait, M. Dragulinescu, The analysis and the simulation of integrated magnetic microsensors. The 9 th Symposium on Modelling Simulation and Identification Systems, Galati 1996

G. Caruntu, M. Dragulinescu, M. Dragomirescu, O. Dragomirescu, The Modelling of Hall Effect in the Structure of a Split Collector Magnetotransistor, the 9 th Symposium on Modelling Simulation and Identification Systems, Galati 1996

G. Caruntu, M. Dragulinescu, Consideratii privind stabilitatea dispozitivelor Hall, The 4 th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems, Oradea 1997.

G. Caruntu, M. Dragulinescu, Influenta proprietatilor de material si a geometriei asupra caracteristicilor dispozitivelor Hall neconventionale, The 4 th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems, Oradea 1997.

M. Dragulinescu, I.C. Bacivarov, Higher Education in Quality in European Context. Symposium of Education and Research 30 Years of TEF Department.

M. Dragulinescu, A Manea, Materiale pentru electronica Vol I, II Ed. Albastra, Cluj 2001 (600 pag)

***webdesign by P.Razvan