Grosu Neculai Curriculum Vitae Optoelectronics Research Center CCO UPB
Optoelectronics' Home
Optoelectronics
Optoelectronics' Center Members
Optoelectronics' Center Laboratories
Optoelectronics' Center downloads
Optoelectronics Center Contact

Copyright @ 2006 Optoelectronics Research Center. All rights reserved.

CURRICULUM VITAE

Functia in cadrul Programului/Proiectului:
Membru în echipa de cercetare

Numele: GROSU
Prenumele: NECULAI
Data si locul nasterii:
04.06.1942, Com. Rauseni, Jud. Botosani
Cetatenie: Română
Starea civila: Căsătorit

Studii

Institutia

Şcoala Militară Superioară de ofiţeri de art. aa si radiolocatie - Braşov

Facultatea Militară Tehnică - Secţia Radioelectronica

Perioada: de la (luna, anul) pana la

1960 – 1964

1964 – 1968

Grade sau diplome obtinute

Ofiţer

Inginer

Titlul stiintific: doctor inginer

Experienta profesionala:

Perioada: de la (luna, anul) pana la (luna, anul)

15.05.1968-01.12.1969

01.12.1969-01.05.1976

01.05.1976-15.05.1991

15.05.1991-15.07.1996

Locul:

Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

Bucuresti

Institutia:

UM 01864

Scoala de ofiteri rezerva de RdLc

IFA-Inst.de Fizica si Tehnologia Aparatelor cu Radiatii

Institutul de Cercetare Dezvoltare al Armatei

Functia:

Sef statie RdLc

Lector

Cercetator stiintific; CSP gr II

CSP gr I


Locul de munca actual si functia: : UPB – CCO, cercetător stiintific gr I

Vechime la locul de munca
: 1 an

Brevete si inventii:
4 inventii

Membru al asociatiilor profesionale
:

Societatea Romana de Ortoelectronica

Limbi straine cunoscute:
engleza, rusă


Experienta acumulata in alte programe:

Programul/Proiectul

Functia

Perioada:

Programul SECURITATE - C 18 R / 11.2005, Dispozitiv hibrid cu senzori piezoelectrici pentru identificare si supraveghere - DSIS

membru in colectiv

2005

Programul SECURITATE - C 21/11. 2005, Senzori pentru detectia agentilor chimici de lupta – SENDAC, Constantin Grigoriu

membru in colectiv

2005

Program CEEX - C16 CEEX – IO4 – subcontract 132 din 07.10.2005, Dezvoltari de tehnologii mixte pentru micro/nano structuri si sisteme fotonice integrate cu aplicatii in comunicatii – FOTONTECH, Dana Cristea

membru in colectiv

2005-2008

Programul CEEX - C 6130 din 03.10.2005, subcontract , Materiale avansate nanocompozite cu proprietati antibacteriene, de autocuratare si structuri integrate de concentratoare de energie solara utilizate in constructii civile pentru ameliorare ambientala - NANOAMBIENT

membru in colectiv

2005-2008

Programul CEEX - C30, subcontract 120 din 05.10.2005, Microsisteme integrate de monitorizare in timp real a parametrilor de foraj pentru optimizarea exploatarii resurselor petroliere – MICROSYSOIL

membru in colectiv

2005-2008

Programul CEEX - CX1C din 15.11.2005, 2005 subcontract nr............. , Metoda nedistructiva pentru evaluarea caracteristicilor straturilor rutiere – MNSR, Racanel Carmen

membru in colectiv

2005-2008

Programul CEEX – C3 din 05.10.2005 subcontract nr............. , Cercetari privind nanotehnologia microsistemelor – NIMS, Dan Apostol

membru in colectiv

2005 -2008

Grant CNCSIS TIP A/3 ani 2004-2007, Studii privind cristalele fotonice coloidale

membru in colectiv

2004-2007


Lista Selectiva de Lucrari Publicate


Dr.Ing. N. Grosu si colectiv, Simularea circuitelor analogice - noua era in inginerie, Ed. Militara, Bucuresti, 1994

N. Grosu, Dispozitiv laser cu corp solid, Brevet nr.76749/31.01.1980

T. Barbonie, Dispozitiv electronic de control automat al cistigului unei fotodiode in avalansa dintr-un receptor optic,Brevet nr. 75451/30.08.1980

N.Grosu, Gh.Stoenescu, D.Gartoi, Aparat de masurare multifunctional cu laser, Brevet nr.89965/18.02.1986

E.Popescu, N.Grosu, Gh.Stoenescu, L.Teodorescu, T.Gug,S.Miclos, N.Ion, Altimetru de bord cu laser, Brevet nr. 89669/08.01.1986

M. Nădăşan, P. Şchiopu, I. Cristea, A. Manea, N. Grosu, Characterization of colloidal crystals by means of optical diffraction, International Semiconductor Conference, the 26 th edition, septembrie, CAS 2003, Sinaia, România

D. Cojoc, P. Schiopu, A. Manea, M. Rusu, V. Feies, I. Cristea, N. Grosu, M. Nadasan, V. Degeratu, O. Iancu, Optoelectronics and Microelectronics, Research and Education at the UPB – CCO, EuroNanoForum 2003, Trieste, Italia

I. Cristea, N. Grosu, O. Iancu, M. Nădăşan, Dezvoltarea şi caracterizarea unor noi microsensori chimici folosind tehnica PLD în sistemele UAS, al XXXV-lea Simpozion de Comunicări Ştiinţifice ACCTM, 27-28 mai 2004.

N.Grosu, E.Popescu, Gh.Stoenescu, E.Vasile, Efecte ale temperaturii asupra functionarii fotodiodelor in avalansa cu siliciu, Proceedings "Conferinta Anuala de Semiconductori –ed.a IV-a", septembrie 1981, CAS'81.

S.Bulan, N.Grosu, E.Vasile, Caracterizarea zgomotului fotodiodelor in avlansa cu siliciu, Proceedings "Conferinta Anuala de Semiconductoare - editia a V a Timisu de Sus", octombrie 1982, CAS-82.

N.Grosu, E.Popescu, Gh.Stoenescu, E.Vasile, Compensarea variatiilor parametrilor APD cu temperatura intrun receptor laser, Proceedings "Conferinta Anuala de Semiconductoare editia a 6-a, Timisu de Sus", 1983 CAS'83, pag.299-302.

N. Grosu, E. Sofron, E. Vasile, Controlul castigului in receptoarele laser, Prima Conferinta Nationala de Optoelectronica, 25-26 nov 1993, pag 84

D. Cojoc, P. Schiopu, A. Manea, M. Rusu, V. Feies, I. Cristea, N. Grosu, M. Nadasan, V. Degeratu, O. Iancu. NANOSCIENCE and NANOENGINEERING: RESEARCH and EDUCATION at the OPTOELECTRONICS RESEARCH CENTER of the ‘POLITEHNICA’ UNIVERSITY of BUCHAREST (UPB-CCO), In: Simpozion National “Inginerie si Nanostiinte”, Aprilie 2004.

O.Iancu, C.Grigoriu, I.Cristea, M.Nadasan, N.Grosu, ‘Characterization of new chemical microsensors in SAW systems’ Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies, ATOM-N 2004, International Conference, 24-26 November 2004, Bucharest, Romania, p.59720W-1 ¸ 59720W-8, vol. SPIE 5972.

Iancu O., Grosu N., Cristea I., Secure optical memories with polarization encryption, In: al XXXVI-lea Simpozion de Comunicări Ştiinţifice, al ACTTM, 26-27 mai 2005

***webdesign by P.Razvan